Moda

Z czym nosić stułę?

Stułą nazywamy szatę liturgiczną, która wyglądem przypomina długą szarfę. Jest ona najczęściej dwustronna. Kapłani zakładają