Z czym nosić stułę?

triumph promocje

Stułą nazywamy szatę liturgiczną, która wyglądem przypomina długą szarfę. Jest ona najczęściej dwustronna. Kapłani zakładają ją na szyję, diakoni mają obowiązek przewieszać ją z lewego ramienia na prawą stronę. Stuła, podobnie jak ornat, może wystąpić w różnych kolorach, zależnie od okresu liturgicznego i okazji. Stuły symbolizują belkę chrystusowego krzyża, którą każdy duchowny, na wzór Jezusa, nosi na swoich barkach. Stuła nie powinna być noszona samodzielnie, bez żadnych innych szat liturgicznych.

https://www.optimumbhp.pl/ stringi koronkowe figi majtki dkaren.com.pl

Najczęściej spotykanym połączeniem jest noszenie tej szarfy wraz z albą. Wykorzystuje się je zwłaszcza wtedy, gdy Eucharystia odprawiana jest przez wielu duchownych i brakuje dla wszystkich ornatów. Stuła może być ubierana także z komżą. Jedynym duchownym uprawnionym do noszenia stuły poza liturgią jest papież. Pozostali kapłani nie powinni jej zakładać w takich sytuacjach, jak np. czytanie ogłoszeń parafialnych lub zbieranie kolekty.

Stuła z założenia służy za strój do udzielania sakramentów.