Z czym nosić stułę?

Stułą nazywamy szatę liturgiczną, która wyglądem przypomina długą szarfę. Jest ona najczęściej dwustronna. Kapłani zakładają ją na szyję, diakoni mają obowiązek przewieszać ją z lewego ramienia na prawą stronę. Stuła, podobnie jak ornat, może wystąpić w różnych kolorach, zależnie od okresu liturgicznego i okazji. Stuły symbolizują belkę chrystusowego krzyża, którą każdy duchowny, na wzór Jezusa, nosi na swoich barkach. Stuła nie powinna być noszona samodzielnie, bez żadnych innych szat liturgicznych.

Najczęściej spotykanym połączeniem jest noszenie tej szarfy wraz z albą. Wykorzystuje się je zwłaszcza wtedy, gdy Eucharystia odprawiana jest przez wielu duchownych i brakuje dla wszystkich ornatów. Stuła może być ubierana także z komżą. Jedynym duchownym uprawnionym do noszenia stuły poza liturgią jest papież. Pozostali kapłani nie powinni jej zakładać w takich sytuacjach, jak np. czytanie ogłoszeń parafialnych lub zbieranie kolekty.

Stuła z założenia służy za strój do udzielania sakramentów.