Ubiór liturgiczny diakona

Diakon to człowiek, który przyjął sakrament święceń pierwszego stopnia. Jego zadaniem jest pomaganie kapłanom, nie ich zastępowanie. W związku z pełnioną funkcją, nie może on ubierać wszystkich szat liturgicznych – niektóre z nich są zarezerwowane wyłącznie dla księży. Diakoni mogą nosić między innymi alby, stuły oraz dalmatyki. Alba to długa, biała szata, przypominająca wyglądem suknię.

Jej pierwowzorem była noszona w starożytnym Rzymie tunika. Tradycyjnie była szyta z lnu, obecnie jednak powstaje także z innych materiałów. Alba jest symbolem czystości. Stuła jest szatą przypominającą długą szarfę. Na obu końcach oraz na środku ma wyhaftowane krzyże.

Diakoni noszą stuły przewieszone z lewego ramienia w prawą stronę. Szata ta symbolizuje belkę chrystusowego krzyża. Dalmatyka to krótka, białą szata z krótkimi rękawami. Ze względu na wygodę jest bardzo szeroka. Jej kolor jest zawsze taki sam, jak kolor ornatu noszonego przez kapłana.

Dalmatyka jest symbolem nadprzyrodzonej sprawiedliwości.