Uroda

Znamię Spitz

Zmiana skórna, zwana znamieniem Spitz (nie Spitza, ponieważ choroba została odkryta przez amerykańską patolog Sophie