Stan dróg i jego rola

Środek ciężkości w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa na drodze najczęściej przechyla się w kierunku zachowań kierowców lub wyposażenia samochodów pod kątem zmniejszenia ryzyka dramatycznych sytuacji. Są to kwestie bardzo istotne, może nawet kluczowe, ale nie jedyne.

Każdy kierowca, nawet bez większego doświadczenia wie, że na bezpieczeństwo wpływa również infrastruktura drogowa. Jej stan bywa skrajnie różny.

Nadal można w Polsce spotkać drogi, którymi aż strach jechać – nietrudno bowiem o uszkodzenie auta lub utratę kontroli nad pojazdem. W interesie wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności kierowców jest to, aby stan dróg był jak najlepszy.

Proste, równe drogi wykonane z solidnych materiałów muszą stanowić standard. To zaważa również na statusie cywilizacyjnym naszego kraju.

Dlatego władza miast inwestować w kolejne fotoradary, będące głównie narzędziem do ściągania pieniędzy z kierowców, powinna skupić się na poprawie infrastruktury. Chodzi zarówno o autostrady, jak i dwupasmówki, ale także obwodnice miast.