Rzadko używane szaty liturgiczne

www.rdao.pl

Szaty liturgiczne to stroje, których duchowni oraz osoby świeckie uczestniczące w liturgii potrzebują, by zachowany został godny i pełen szacunku charakter obrzędu. Powszechnie znane są takie szaty, jak np. ornaty czy stuły. Mało gdzie można jednak spotkać kapy oraz manipularze. Kapa, nazywana także nieszpornikiem, to szata ubierana przez kapłana lub diakona przy okazji celebrowania uroczystej liturgii poza Mszą świętą.

Wykorzystuje się ją na przykład przy błogosławieństwie wiernych Najświętszym Sakramentem lub przy chrzcie. Oficjalnie szatą liturgiczną stała się w XI wieku. Wyglądem przypomina długą, zapinaną pod szyją pelerynę. Można ją ubrać jedynie na komżę lub albę ze stułą. Manipularz to szata liturgiczna, którą kapłan przewiesza przez lewe przedramię.

Ma formę płaskiej opaski. Zazwyczaj mierzy metr oraz ma 10 cm szerokości. Manipularze bywają bardzo bogato zdobione. Na ich obu końcach oraz na środku, podobnie jak w przypadku stuły, można znaleźć krzyże. Powinny mieć tę samą barwę, co ornat i stuła.