Kurs a wiedza o bezpieczeństwie

www.trendystereo.net.pl

Podczas dobrze przeprowadzonego kursu uczestnik powinien uzyskać szeroką wiedzę na temat działań, które należy podjąć, aby nasze bezpieczeństwo w czasie jazdy było odpowiednie. Oprócz tego dowiemy się również, czego należy się wystrzegać, aby uniknąć problematycznych sytuacji i zagrożeń. Co ważne, nie chodzi tutaj jedynie o obostrzenia wynikające z przepisów prawa. Równie ważny jest zbiór dobrych praktyk, które niekoniecznie są ujęte w ramy kodeksowe, ale mają silne podstawy w praktyce codziennej jazdy.

Doświadczony instruktor musi dążyć do tego, aby przekazać osobom ubiegającym się o status kierowcy porady i informacje, które będą dla nich cenne w przyszłości. Są one związane z relacjami z innymi uczestnikami ruchu, z policją drogową, a także z właściwą eksploatacją naszego samochodu. Najważniejsze jest to, aby za kierownicą i w kontekście jazdy myśleć. Brak myślenia jest główną przyczyną wszelkich niebezpiecznych sytuacji, dlatego kierowcami powinny zostawać wyłącznie osoby dojrzałe emocjonalnie i intelektualnie.